Õppekava

Enamik ringitundidest on väga praktilised. Õpilased saavad ise järele proovida ja näha, kuidas kõik töötab.

Esimese poolaasta lõpuks eeldame, et ringitundides osalenud õpilane:

  • On teadlik levinumatest nutiseadmetega seotud ohtudest ja ohtude vältimise viisidest
  • Oskab vältida ja eemaldada pahavara nutiseadmetest
  • Väldib enamlevinud turvavigu nutiseadmeid kasutades
  • Oskab kasutada ja üles seada nutiseadmete kaotuse- ja vargusevastasted võimalused
  • Teeb vahet ebaturvalisel ja turvalisel WiFi võrgul
  • Oskab arvutit kokku panna
  • Teab, mis ülesanne on viirusetõrjel ja tulemüüril Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutis
  • Teab, kuidas Windowsiga arvutit turvalisemalt kasutada
  • Oskab baastasemel Linuxit kasutada
  • Saab esimesed kogemused küberturbe võistlusliku poolega

NB! Tegu on planeeritud õppekavaga, vastavalt vajadusele võime sellesse muudatusi teha.