Showing only posts in articles. Show all posts.

Õppekava

Enamik ringitundidest on väga praktilised. Õpilased saavad ise järele proovida ja näha, kuidas kõik töötab.

Esimese poolaasta lõpuks eeldame, et ringitundides osalenud õpilane:

  • On teadlik levinumatest nutiseadmetega seotud ohtudest ja ohtude vältimise viisidest
  • Oskab vältida ja eemaldada pahavara nutiseadmetest
  • Väldib enamlevinud turvavigu nutiseadmeid kasutades
  • Oskab kasutada ja üles seada nutiseadmete …