Showing only posts by TaaviE & JürgenL. Show all posts.

Õppekava

Enamik ringitundidest on väga praktilised. Õpilased saavad ise järele proovida ja näha, kuidas kõik töötab.

Esimese poolaasta lõpuks eeldame, et ringitundides osalenud õpilane:

  • On teadlik levinumatest nutiseadmetega seotud ohtudest ja ohtude vältimise viisidest
  • Oskab vältida ja eemaldada pahavara nutiseadmetest
  • Väldib enamlevinud turvavigu nutiseadmeid kasutades
  • Oskab kasutada ja üles seada nutiseadmete …